Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen
Sportlaan 2-2 Groningen Tel:050 5250310 Spoed 050 5250310

Klachtenregeling

Opmerkingen/onvrede

Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Heeft u een opmerking of bent u van mening dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan waarderen wij het als u dit met ons deelt. Wij gaan hierover graag in gesprek.

U heeft een opmerking of u bent ontevreden

Dan vragen wij u dit telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier aan ons te melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Komen we er samen niet uit

Dan kunt u advies inwinnen bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, tel. 088 0229100. Dit is een onafhankelijke organisatie, waar geen kosten aan verbonden zijn voor u. U kunt hiervoor tevens het klachtenformulier opvragen bij de assistente.