Spreekuur – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen | info@huisartsmaarsingh.nl
Sportlaan 2-2 9728 PH Groningen | info@huisartsmaarsingh.nl

Spreekuur

Huisartsen

Bij de huisarts kunt u terecht voor een consult op de praktijk of een telefonisch consult. Om een afspraak te maken belt u met de assistente. Om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, zal de assistente vragen waarom u een afspraak wenst. Afhankelijk van de spoedeisendheid plannen we in overleg met u een afspraak bij een op dat moment beschikbare arts. Follow ups worden zoveel als mogelijk bij eenzelfde arts gepland. Als u meerdere vragen hebt, dan kan het zijn dat we u vragen een vervolgafspraak te maken.

Assistentes

Bij de assistente kunt u op afspraak terecht voor diverse kleine medische handelingen en controles; onder meer voor bloedprikken, bloeddruk controle, oren uitspuiten, wondcontrole, hechtingen verwijderen, urine onderzoek, wratten behandeling, bloedsuiker controle en uitstrijkje (bevolkingsonderzoek). Op indicatie van de huisarts tevens voor hartfilmpje, zwangerschapstest en CRP (infectie meting). Naast het algemene assistente spreekuur, kunt u bij assistente Yvette ook terecht voor het vrouwenspreekuur, waarbij zij onder supervisie van de huisarts specifieke vrouwenklachten behandelt.

Praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen bieden onder supervisie van de huisarts gestructureerde zorg aan patienten met Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten, COPD, astma, ouderenzorg en dementie. Speerpunten hierbij zijn voorlichting over en begeleiding bij een gezonde leefstijl en het verlagen van risicofactoren.

Praktijkondersteuner GGZ

Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u onder meer terecht voor begeleiding op het gebied van stress, depressiviteit, angst- en stemmingsproblemen, relatie- en arbeidsgerelateerde problemen, chronische pijnklachten, verslaving, dementie en psychosomatische klachten.