Spreekuur – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen
Sportlaan 2-2 Groningen Tel:050 5250310 Spoed 050 5250310

Spreekuur

Spreekuur huisarts

Het spreekuur van de huisartsen is elke werkdag van 8:00 – 10:30 uur en van 14:00 – 16:00 uur. Om een afspraak te maken belt u met de assistente. Om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Niet urgente medische vragen kunt u ook mailen naar  info@huisartsmaarsingh.nl
In de praktijk werken meerdere huisartsen. Voor een consult bij de huisarts staat 10 minuten. Indien u voorkeur heeft voor een huisarts of meer tijd nodig denkt te hebben, vragen wij u dit aan te geven bij het maken van de afspraak. Afhankelijk van de spoedeisendheid en de bezetting kunnen wij wel of niet tegemoet komen aan uw wensen. Komt u met meerdere vragen, dan kan het zijn dat we u vragen een vervolgafspraak te maken.

Telefonisch spreekuur huisarts

Voor vragen aan de huisarts en/of voor uitslagen van aanvullend onderzoek, kunt u op werkdagen gebruik maken van het telefonisch spreekuur tussen 13.30 en 14:00 uur. Wanneer u in het keuzemenu kiest voor ‘3’ krijgt u direct de huisarts aan de telefoon.

Spreekuur assistente

Bij de assistente kunt u op afspraak onder meer terecht voor bloeddruk controle, oren uitspuiten, wondcontrole, hechtingen verwijderen, urine onderzoek, wratten behandeling, bloedsuiker controle en uitstrijkje (bevolkingsonderzoek). Op indicatie van de huisarts tevens voor gehoortest, hartfilmpje, zwangerschapstest en CRP (infectie meting).

Spreekuur praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen bieden onder supervisie van de huisarts gestructureerde zorg aan patienten met Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten, COPD, astma, ouderenzorg en dementie. Speerpunten hierbij zijn voorlichting over en begeleiding bij een gezonde leefstijl en het verlagen van risicofactoren.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ

Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u onder meer terecht voor begeleiding op het gebied van stress, depressiviteit, angst- en stemmingsproblemen, relatie- en arbeidsgerelateerde problemen, chronische pijnklachten, verslaving, dementie en psychosomatische klachten.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts, praktijkverpleegkundige of assistente u ook thuis bezoeken. U kunt een huisbezoek aanvragen op werkdagen tussen 8:00 – 10:00 uur. De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of u in aanmerking komt voor een huisbezoek.

Afspraak annuleren

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dringend om dit telefonisch door te geven. U geeft hiermee andere patienten de mogelijkheid om (eerder) gezien te worden.