Spreekuur – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen
Sportlaan 2-2 9728 PH Groningen Tel:050 5250310 Spoed 050 5250310

Spreekuur

Afspraak annuleren?
Wij verzoeken u dringend dit tijdig telefonisch aan ons door te geven. U geeft hiermee andere patiënten de mogelijkheid om (eerder) gezien te worden.


Spreekuur huisarts
Bij de huisarts kunt u terecht voor een consult op de praktijk of een telefonisch consult. Om een afspraak te maken belt u met de assistente. Om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, zal de assistente vragen waarom u een afspraak wenst. Afhankelijk van de spoedeisendheid plannen we in overleg met u een afspraak bij een op dat moment beschikbare arts. Follow ups worden zoveel als mogelijk bij eenzelfde arts gepland. Als u meerdere vragen hebt, dan kan het zijn dat we u vragen een vervolgafspraak te maken. Niet urgente medische vragen kunt u ook mailen naar  info@huisartsmaarsingh.nl

Spreekuur assistente
Bij de assistente kunt u op afspraak terecht voor diverse kleine medische handelingen en controles; onder meer voor bloedprikken, bloeddruk controle, oren uitspuiten, wondcontrole, hechtingen verwijderen, urine onderzoek, wratten behandeling, bloedsuiker controle en uitstrijkje (bevolkingsonderzoek). Op indicatie van de huisarts tevens voor hartfilmpje, zwangerschapstest en CRP (infectie meting). Naast het algemene assistente spreekuur, kunt u bij assistente Yvette ook terecht voor het vrouwenspreekuur, waarbij zij onder supervisie van de huisarts specifieke vrouwenklachten behandelt.

Spreekuur praktijkverpleegkundigen
De praktijkverpleegkundigen bieden onder supervisie van de huisarts gestructureerde zorg aan patienten met Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten, COPD, astma, ouderenzorg en dementie. Speerpunten hierbij zijn voorlichting over en begeleiding bij een gezonde leefstijl en het verlagen van risicofactoren.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ
Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u onder meer terecht voor begeleiding op het gebied van stress, depressiviteit, angst- en stemmingsproblemen, relatie- en arbeidsgerelateerde problemen, chronische pijnklachten, verslaving, dementie en psychosomatische klachten.

Huisbezoek
Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts, praktijkverpleegkundige of assistente u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of u in aanmerking komt voor een huisbezoek.