Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen
Sportlaan 2-2 Groningen Tel:050 5250310 Spoed 050 5250310

Welkom

Maatregelen Corona

Heeft u klachten?
Kom NIET naar de praktijk bij klachten als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts, maar neem telefonisch contact op.

Heeft u vragen over de herhaalprik tegen Corona?
Alle herhaalprikken tegen corona worden door de  GGD gegeven. Oproepen worden automatisch verstuurd. Allereerst ontvangen de mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging. Vervolgens de mensen van 12 t/m 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Hierna kan iedereen van 12 jaar en ouder op afspraak een herhaalprik halen bij de GGD via planjeprik.nl Voor informatie en/of vragen over de Covid-19 vaccinatie/booster kijkt u op www.rijksoverheid.nl/corona of u belt met het informatienummer 0800 1351.

Andere vragen over Corona?
Ook voor vragen over bijvoorbeeld testen of reizen/vakantie verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid of het informatienummer 0800 1351.

Wilt u uw vaccinatiegegevens inzien?
U logt middels uw DigiD in op mijn.rivm.nl/vaccinaties

 

Griep- en pneumokokkenprik

Op woensdag 12 oktober geven wij de jaarlijkse griep- en pneumokokkenprik. Mocht u in aanmerking komen voor de prik, dan ontvangt u tussen 27 september en 5 oktober een uitnodigingsbrief. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op bij voorkeur per mail.

Waarom een griepprik?
De griepprik beschermt tegen de gevolgen van griep, veroorzaakt door het influenzavirus en is voor alle personen vanaf 60 jaar en/of met een door het RIVM vastgestelde medische indicatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid

Waarom een pneumokokkenprik?
De prik tegen pneumokokken geeft gedurende 5 jaar extra bescherming tegen de gevolgen van pneumokokken. Alle mensen geboren tussen 1953 en 1956 ontvangen dit jaar een oproep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid

Over ons

Huisartsenpraktijk Maarsingh is gevestigd in Groningen Zuid en biedt huisartsenzorg aan inwoners van de wijken Hoornsemeer, De Wijert en Corpus den Hoorn.

Naast reguliere huisartsenzorg bieden wij volledige ketenzorg (DM type 2, hart-, vaat- en/of longaandoeningen), geestelijke gezondheidszorg en kleine chirurgische ingrepen. Ons team bestaat uit drie huisartsen, een huisarts in opleiding, twee praktijkverpleegkundigen, een praktijkondersteuner GGZ, vier doktersassistentes en een praktijkmanager.

De praktijk beschikt over een NHG kwaliteitskeurmerk; het keurmerk voor huisartsenpraktijken op het gebied van deskundigheid, toegankelijkheid, hygiëne, patiëntvriendelijkheid en veiligheid. Mocht u een opmerking of suggestie hebben voor verbetering van onze dienstverlening, dan stellen we het op prijs dat u dit met ons deelt.

www.npacertificering.nl