Kosten – Huisartsenpraktijk Maarsingh – Groningen
Sportlaan 2-2 9728 PH Groningen Tel:050 5250310 Spoed 050 5250310

Kosten

Basiszorg en aanvullend onderzoek
Bent u verzekerd, dan vergoedt uw zorgverzekering alle basiszorg van de huisarts. Dit gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Het kan zijn dat de huisarts extra aanvullend onderzoek doet om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg, bv. bloedprikken, kan wel (gedeeltelijk) onder uw eigen risico vallen. Net als geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft. Omdat vergoedingen per zorgverzekeraar verschillen, kunnen wij u helaas niet nader informeren, maar uw zorgverzekeraar wel.

Inschrijftarief
Op de zorgnota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar staat onder meer het inschrijftarief. Dit tarief is het bedrag dat alle huisartsen per kwartaal ontvangen van de zorgverzekeraars voor alle ingeschreven patiënten.
Omdat wij als praktijk aangeschoten zijn bij de Groninger Huisartsen Coorperatie (GHC) zult u op uw zorgnota tevens bedragen zien onder de noemer O&I ketenzorg en O&I regiomanagement. Deze bedragen worden gedeclareerd door de GHC op naam van alle ingeschreven patiënten in onze praktijk.
Voor meer informatie over het inschrijftarief en de tarieven van de GHC verwijzen we u naar onderstaande links.

Links derden